Uurimused ja uuringud

Vesiviljelusliikide turuväljavaated (Market Prospects for Aquaculture Species) (EUROFISH, 2017)

EUROFISH International Organistation
2017

 

Uuringu "Vesiviljelusliikide turuväljavaated" ("Market Prospects for Aquaculture Species") eesmärk oli anda informatsiooni viimastest ülemaailmsetest ja Euroopa Liidu tootmissuundadest, kaubandusstruktuuridest ning kohaliku ja rahvusvahelise turu ja turunduse võimalustest, et tugevdada Euroopa Liidu magevee-vesiviljeluse sektori konkurentsivõimet.

Uuring keskendub näiteks järgmistele liikidele: vikerforell, arktika paalia, karpkala, euroopa angerjas, siig, koha, tuur jne.

Eraldi on tähelepanu pööratud antud sektori suundumustest Eestis, Lätis ja Leedus.

Uuringu tellijateks olid Eesti Maaeluministeerium ja Leedu Põllumajandusministeerium.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6