Uurimused ja uuringud

Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes (Eesti Maaülikool, 2017)

Koostajad: Teet Krause, Anu Palm
Tartu 2017

 

Arvutiekraanil olev aruanne "Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes" on omataoliste rea 22ne, viidates projekti "Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes" suhteliselt pikale eale ja traditsioonidele. Uurimistöö võtab kokku möödunud, 2016.a. suvel ja sügisel välitöödel kogutud ihtüoloogilise materjali, mille alusel on esitatud esmased hinnangud uuritud järvede kalastikule. Kalavarude hetkeseisundit jälgitakse meie riigi mitmes kalapüügilt olulises väikejärves, kus ka varasemalt uuringud toimunud.

Ligi veerandsaja aastaga oleme kalanduslikult uurinud 208 Eesti seisuveekogu (looduslikku järve, paisjärve, veehoidlat, tehisjärve), neist kalamajanduslikult olulisemaid mitmeid kordi. Saadud praktilised teadmised on andnud ja loodetavasti aitavad ka edaspidi leida veekogudel optimaalseid ja parimaid võimalusi püügi korraldamiseks, et pakkuda kalastamisvõimalusi järjest suureneva harrastuspüüdjate arvu juures. Uue püügivahendina saavad harrastuskalastajad püüda 2016.s suvest alates ka kadiskatega.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4