Uurimused ja uuringud

Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes (Eesti Maaülikool, 2018)

Eesti Maaülikool
Tartu 2018
Koostajad: Teet Krause, Anu Palm

 

E-versioonis loetav aruanne "Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes" on omataoliste reas 23s, andes tunnistust projekti ’Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes’ pikale eale ja traditsioonidele. Uurimistöö võtab kokku möödunud, 2017.a. suvel ja sügisel välitöödel kogutud ihtüoloogilise materjali, mille alusel on esitatud esmased hinnangud välitöödel uuritud järvede kalastikule.

Ligi veerandsaja aastaga oleme kalanduslikult uurinud 220 Eesti seisuveekogu (looduslikku järve, paisjärve, veehoidlat, tehisjärve), neist kalamajanduslikult olulisemaid mitmeid kordi. Saadud praktilised teadmised on andnud ja loodetavasti aitavad ka edaspidi leida veekogudel optimaalseid ja parimaid võimalusi püügi korraldamiseks, et pakkuda kalastamisvõimalusi järjest suureneva harrastuspüüdjate arvu juures.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4