Uurimused ja uuringud

Kalade taastootmise alased uuringud (Eesti Maaülikool, 2018)

Eesti Maaülikool
Tartu 2018
Vastutav täitja Riho Gross

 

2017. aasta aruanne "Kalade taastootmise alased uuringud" on osa 1995. aastal alanud pikaajalisest EMÜ VLI vesiviljeluse osakonna koostööst Keskkonnaministeeriumi ja RMK Põlula kalakasvatustalitusega (varem Põlula Kalakasvatuskeskus ja RMK Põlula kalakasvatusosakond), mille eesmärgiks on kalade taastootmise alaste uuringute teostamine vastavalt lepingus püstitatud lähteülesandele.

Töö eesmärgid:
1.1. Analüüsida lõhe genofondi Purtse, Kunda, Selja, Loobu, Valge-, Pirita, Keila ja Vasalemma jões. Iseloomustada uuritavate populatsioonide geneetilist muutlikkust keskmise alleelide arvu, alleelide rohkuse ja heterosügootsuse alusel ja võrrelda tulemusi varasemate aastate andmetega ja anda hinnang muutustele.
1.2. Seirata RMK Põlula Kalakasvanduses (edaspidi PKK) peetavat Kunda lõhe sugukarja ja uut asenduskarja ning teha ettepanekuid geneetilise mitmekesisuse säilitamiseks või suurendamiseks.
1.3. Analüüsida loodusest PKK Kunda lõhekarja genofondi täiendamiseks püütud sugukalade geneetilist muutlikust ning võrrelda seda nii püütud isendite rühmas kui Kunda sugukarja genofondiga ja anda vajadusel soovitused sugukarja geneetilise mitmekesisuse suurendamiseks.
1.4. Analüüsida Pärnu jõe lõhepopulatsiooni taastamiseks PKKs moodustatava lõhe sugukarja kalade ja loodusest püütud Pärnu jõe või Läti jõgede lõhe sugukalade või nende järglaste geneetilisi näitajaid.
1.5. Analüüsida PKK siia kasvatamistehnoloogia katsetamise raames Pärnu jõest püütud hõredapiilise siirdesiia sugukalade geneetilisi iseärasusi.
1.6. Analüüsida PKK harjuse kasvatamistehnoloogia katsetamise raames Kunda jõest püütavate harjuse sugukalade geneetilisi iseärasusi.
1.7. Koguda täiendavalt Eesti loodusliku säga proove ning anda hinnang Eesti loodusliku säga geneetilisele mitmekesisusele ja geneetilistele iseärasustele võrreldes Eestisse imporditud kasvanduste sägakarjade ja teiste maade populatsioonidega.
1.8. Uuendada kalade ja veeselgrootute asustamiste andmebaas.
1.9. Anda Keskkonnaministeeriumile konsultatsioone kalade taastootmisega seotud küsimustes.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4