Uurimused ja uuringud

Erinevate elanikkonnarühmade dioksiinide ja PCBde saadavushinnang tarbitava kala kohta (Tartu Ülikool, 2018)

Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
Tallinn 2018

 
Töö "Erinevate elanikkonnarühmade dioksiinide ja PCBde saadavushinnang tarbitava kala kohta" eesmärgiks on hinnata kalade tarbimisel saadavatest dioksiinidest ja dlPCB tulenevat riski taset erinevate elanikkonnarühmade korral. Selgitatakse, kas mõnel elanikkonnarühmal on oht saada kalaga dioksiine ja dlPCB üle lubatud nädaladoosi. Arvestatakse, et EFSA vähendas oulisel määral toiduga saadava dioksiinide ohutut kogust (EFSA, 2018). Eeldades, et eestlaste peamine dioksiini allikas on Läänemere kala, vaadatakse kalade tarbimissoovitused uute andmete valguses üle.
 
Rahvastiku faktilise toitumisuuringu ja rannakalurite toitumisandmete tulemuste ning dioksiinide seire ning muude uuringute raames kogutud andmete alusel koostatakse dioksiinide ja dlPCB saadavushinnang. Saadavushinnangud naistele ja meestele koostatakse eraldi lastele, noorukitele, täiskasvanutele ja vanuritele.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4