Uurimused ja uuringud

Erineva ehitusega mõrdade saagikuse uuring Hiiumaa ja Saaremaa näitel (Kalanduse teabekeskus, 2019)

2017. aasta alguses tegi kalanduse teabekeskus uuringu "Eestis kasutatavad mõrrad", millest selgus, et umbes veerand kasutusel olevatest mõrdadest on sellised, mida ei ole kalapüügieeskirjas kirjeldatud. Kuna see näitaja on suhteliselt suur, otsustati korraldada lisauuring, et teada saada, kui palju erineb ühe ja kahe kariaiaga ning pealt lahtiste mõrdade saagikus üksteisest.

Lisauuringu "Erineva ehitusega mõrdade saagikuse uuring Hiiumaa ja Saaremaa näitel" eesmärk oli leida vastused järgmistele küsimustele.

1. Milline on Eesti eri rannapüügipiirkondades mõrrasaagi osakaal kogusaagis?
2. Milliseid mõrdasid Eestis kasutatakse ja milline on nende arv?
3. Kui erinev on eri mõrdade saagikus? Kas eelkastiga, topelt kariaiaga ja/või pealt lahtise mõrrakerega mõrraga püütakse eeskirjas kirjeldatud mõrrast rohkem? Kui see on nii, siis kui palju rohkem ja mis kalaliike püütakse rohkem?


Kalanduse teabekeskus
Pärnu 2019

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4