Uurimused ja uuringud

Kalakasvatuste kaudu merre suunatud lämmastiku- ja fosforikoormust kompenseerivate meetmete väljatöötamine (Tartu Ülikool, 2019)

Valmis uurimus "Kalakasvatuste kaudu merre suunatud lämmastiku- ja fosforikoormust kompenseerivate meetmete väljatöötamine". 

Aruande täiendavad selgitused (03.09.2019).

Vesiviljelus on praegusel ajal üks suuremaid EL Sinimajanduse kasvu võimalusi, millega üritatakse paralleelselt saavutada nii majanduslikke- kui keskkonnaeesmärke. Eesmärgiks on kujundada Euroopa vesiviljeluse säästvaks arenguks vajalik järjepidev ja selge poliitika ning suurendada poliitikute ja riiklike asutuste teadlikkust vesiviljeluse tähtsusest EL’is. Sellest tulenevalt on vajalik ka Eestis arendada kalakasvatust ning samas suurendada investorite usaldustunnet merevetikate ja karbikasvanduse valdkonnas sh. koostoimeliste lahenduste rakendamisel (nt. multitroofne vesiviljelus või suletud toitainete ringlus).

Aruandes on analüüsitud järgmisi leevendusmeetmeid:
(1) Filtreerivate selgrootute kultiveerimine koos biomassi veekeskkonnast eemaldamisega.
(2) Vetikate kultiveerimine koos biomassi veekeskkonnast eemaldamisega.
(3) Loodusliku vetikabiomassi eemaldamine veekeskkonnast.
(4) Rannast rannaheidiste kogumine.
(5) Ranna- ja avamerepüügi võimalused mereveest lämmastiku ja fosfori eemaldamisel.
(6) Täiendav kalapüük (nt. mittekommertslikud liigid ja võõrliigid).


Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
Tartu 2019

Jonne Kotta, Redik Eschbaum, Georg Martin

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4