Uurimused ja uuringud

Punavetika Furcellaria lumbricalis biomassi vääristamine: pigmentide eraldamine ja omadused (Tallinna Ülikool, 2019)

Valmis töö "Punavetika Furcellaria lumbricalis biomassi vääristamine: pigmentide eraldamine ja omadused".

Punavetikate iseloomulik värvus tuleneb nende kloroplastides esinevatest spetsiifilistest valgulistest pigmentidest (fükobiliproteiinidest) – punastest fükoerütriinidest ja sinistest füko- ja allofükotsüaniinidest. Nende fotosünteetilistele abipigmentide tõttu suudavad punavetikad kasvada meresügavustes, kus valgusintensiivsus on nõrgem kui maapinnal.

Erinevate punavetikaliikide ja neis leiduvate valguliste pigmentide uurimine on tänapäeval aktuaalne seoses nimetatud ainete eriliste omadustega. Erksa värvuse tõttu rakendatakse fükobiliproteiine (punakat fükoerütriini ja sinakat fükotsüaniini) looduslike värvainetena toiduainetetööstuses, kuid tänu intensiivsele fluorestsentsile ka biokeemilistes uuringutes ning meditsiinidiagnostikas.

Fükobiliproteiinide sisaldus punavetikates varieerub kümnendikest promillidest mõne protsendini kuivmassist, sõltudes vetikaliigist ja kasvutingimustest. Läänemere ainsa tööndusliku väärtusega punavetikaliigi Furcellaria lumbricalis valguliste pigmentide saagise sõltuvust ekstraktsioonitingimustest varem põhjalikult uuritud ei ole. Töös on vaatluse alla võetud optimaalseid ekstraktsiooniparameetreid fükoerütriini eraldamiseks punavetika F. lumbricalis biomassist. Hinnati ensüümide, ekstraktsiooniaja, ekstraktsioonikeskkonna pH ja eraldamiseks valitud temperatuuri mõju pigmentide saagisele ning uuriti, kas sellest punavetikaliigist on võimalik eraldada ka allofükotsüaniini.

Lisaks uuriti, kas saagised sõltuvad vetika vormist (kinnitunud või lahtine), kasvusügavusest ning kuidas mõjutab toorme säilitamine valguliste pigmentide sisaldust vetika biomassis. Veel vaadati, kas ultrafiltrimisega on võimalik eraldada lahuses samaaegselt ekstraheeruvad fükoerütriin ja allofükotsüaniin ning kas madalmolekulaarsetel (molekulmass alla 10 kDa) kollakas-pruunidel pigmentidel on bioaktiivseid toimeid.


Tallinna Ülikool
Tallinn 2019

Mihkel Saluri, MSc ja Rando Tuvikene, PhD

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4