Uurimused ja uuringud

Uuringu "Eesti kalakasvanduste monitooring lõhelistele ohtlikku proliferatiivset neeruhaigust põhjustava parasiidi Tetracapsuloides bryosalmonae leviku ja esinemissageduse kaardistamiseks” lõpparuanne (Eesti Maaülikool, 2020)

Valmis uuringu "Eesti kalakasvanduste monitooring lohelistele ohtlikku proliferatiivset neeruhaigust põhjustava parasiidi Tetracapsuloides bryosalmonae leviku ja esinemissageduse kaardistamiseks" lõpparuanne.

Uuringu tulemusena koguti esmakordselt informatsioon T. bryosalmonae leviku ja esinemissageduse kohta Eesti kalakasvandustes, mis on oluline teave nii ettevõtetele, ministeeriumitele kui ka teadusasutustele. Töö tulemusena identifitseeriti veekogud ja kasvandused, kus esineb suurim risk PKD-ga nakatumiseks. T. bryosalmonae kõrge esinemissagedus ja potentsiaalne haigussümptomite ägedus kõrgemate veetemperatuuride puhul, annaks tulevikus parema ülevaate probleemi võimalikust ulatusest ja tõsidusest. Teadusasutustele pakub antud projekt kindlasti vajalikku uut informatsiooni parasiidi levikust, mis on oluline edaspidi kavandavates uurimustöödes. Samuti on kogutud info oluline globaalses teadusvõrgustiku võtmes, kaardistamaks antud parasiidi levikut ja võimaliku probleemi tõsidust.

Uuringut on rahastatud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" raames.


Eesti Maaülikool
Tartu 2020

Uuringu koostajad: Siim Kahar, Anti Vasemägi ja Riho Gross.

Välitööd teostasid: Anti Vasemägi, Kerli Haugjärv, Magnus Lauringson ja Siim Kahar

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4