Valmis uuringu "Lest (Platichthys flesus) ja läänemere lest (P. solemdali) rannakalurite püügis: kummagi liigi osakaalu väljaselgitamine saakides ning soovituste välja töötamine mõlema liigi jätkusuutlikuks majandamiseks kogu Eesti merealal" aruanne.

Projekti eesmärk

Lesta (Platichthys flesus) ja läänemere lesta (P. solemdali) osakaalu väljaselgitamine rannakalurite saakides ning soovituste välja töötamine mõlema liigi jätkusuutlikuks majandamiseks kogu Eesti merealal.

Projekti tulemus

• Kokku genotüpiseeriti 1005 lesta, kellest 929 isendit (93,2%) määrati läänemere lestaks (Platichthys solemdali) ja 68 (6,8%) euroopa lestaks (Platichthys flesus).
• Mõlema liigi jaotus erinevates püügiruutudes varieerus vähe. Läänemere lest domineeris kutseliste kalurite saakides Soome lahes (90,4% analüüsitud isendeist), Väinameres (94,6% analüüsitud isendeist), Liivi lahes (92,4% analüüsitud isendeist) ning Läänemere avaosas (ICES alarajoonides 29 ja 28-II vastavalt 95,6 % ja 94,1% analüüsitud isendeist).
• Euroopa lest moodustas kogu uurimisala ulatuses kutseliste kalurite saakidest vaid 4,4-9,6%.
• Seega kinnitavad käesoleva uuringu tulemused, et Eesti merealade lestavarude kohta langetatavate majandamisotsuste aluseks tuleb võtta eelkõige kitsalt läänemere lesta asurkonna seisundit kirjeldavad andmed (mis on soovitavalt kogutud Eesti merealadelt).


Töö vastutav täitja oli Lauri Saks, käesoleva aruande koostamisel osalesid Urmas Saarma, Egle Tammeleht, Kristiina Hommik, Imre Taal ja Kristiina Jürgens.

Töödes osalesid (tähestikulises järjekorras) Aare Verliin, Egle Tammeleht, Heli Špilev, Imre Taal, Katariina Kurina, Kristiina Hommik, Kristiina Jürgens, Lauri Saks, Mari-Liis Põlme, Mehis Rohtla, Redik Eschbaum, Roland Svirgsden, Tenno Drevs, Urmas Saarma.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituut 2022

 


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png