Kalanduse teabekeskus kuulutas välja 2020. aasta kalandusteo konkursi

Aasta kalandusteo konkurss väärtustab Eestile olulisi kalandustegusid ja nende tegijaid.

Kalandusteo auhind antakse välja kahes kategoorias:

  • peaauhind,
  • rahva lemmiku auhind.

Mõlemad auhinnad on mitterahalised.


Rahva lemmiku auhinna kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. märts 2021.

Kandidaate saab esitada artikli allosas.


 Kalandusteo auhind antakse 2020. aasta jooksul tehtud kalandusele kasuliku teo eest, mis

  • toetab kalanduse edendamist või jätkusuutlikkust,
  • edendab kalanduse uurimist või kalandustraditsioonide säilimist,
  • toetab kalavarude kaitset ja säilimist,
  • suurendab kalanduse valdkonna positiivset kuvandit ja kala kui kasuliku toiduaine tarbimist,
  • väärtustab kalanduse valdkonna õppetööd või õppimist.

Kandidaadiks võivad olla kõik Eesti kalanduse arengusse panustanud üksikisikud, inimgrupid, äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused, organisatsioonid ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Kandidaadiks ei saa esitada konkursi korraldajat või tema tehtud kalandustegusid.


Rahva lemmiku auhinna kandidaate võivad konkursile esitada kõik üksikisikud, inimgrupid, äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused, organisatsioonid ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Konkursile võib esitada ka enda tegemisi, mis väärivad aasta kalandusteo tiitlit.


Kandidaatide esitajate vahel loositakse kaks spinningukomplekti. Loositud auhindade üleandmine lepitakse esitajatega kokku telefoni või e-kirja teel.


Esitatud rahva lemmiku auhinna kandidaatide seast valib konkursi korraldaja 5 kuni 10 kandidaati, kelle poolt saavad kõik soovijad hääletada 30. märtsist kuni 15. aprillini 2021 Maalehe keskkonnas, kalanduse teabekeskuse veebis ja FB lehel.

Hääle saab anda ühe kalandusteo poolt.


Peaauhinna ja rahva lemmiku auhinna saaja kuulutatakse välja 22. aprillil Maalehe lisalehes.

Auhinnad antakse üle avatud kalasadamate päeval või mõnel muul sobival kalandussündmusel.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1

2

3