MTÜ Hiiukala: toetusvahendite taotlemise infopäev

MTÜ Hiiukala kuulutab välja 2021. aasta taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu luuvalupäevast peetripäevani (9.–22. veebruar).
Avatud on kõik tegevussuunad.


Toetusvahendid jagunevad alljärgnevalt:

1. Kala väärindamine ja turustamine 55 652.87 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 60%, teistele 50%)
2. Majandustegevuse mitmekesistamine 114 385.25 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 70%, teistele kalandus-merendustegevusteks 50%)
3. Kalasadamate uuendamine 230 051.73 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le 80%, omavalitsusele 100%)
4. Koelmualade taastamine või kalaliigi asustamine 78 202.99 eurot (toetus MTÜ-le või omavalitsusele 100%)
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 81 680.47 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le ja omavalitsusele 90%, teistele 50%)

Taotlusi võetakse vastu digitaalselt E-PRIA keskkonnas.

Taotlemise aluseks oleva arengustrateegia ning lisainfot taotlemise kohta leiate MTÜ Hiiukala kodulehelt ja/või
kirjutades info@hiiukala.org või helistades 5694 1855.


Toetuse taotlemise infopäev toimub reedel, 15. jaanuaril algusega kell 17.00 Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis Rookopli 18.

Viide antud sündmusele: http://kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=1501

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4