Uurimused ja uuringud

Uuring "Uue võrgu- ja mõrrapüügiks mõeldud paadikorpuste projekti väljatöötamine" (MEC Insenerilahendused OÜ, 2022)

Valmis uuringu"Uue võrgu- ja mõrrapüügiks mõeldud paadikorpuste projekti väljatöötamine" lõpparuanne.

Paadiprojekt on koostatud mõrra- ja võrgupüügi tüüpi paadi ehitamiseks ning projekti järgi valmistatud paat on planeeritud kutselistele kaluritele Peipsi järvel ja Eesti rannikumerel. Paadiprojekti loomisel on juhindutud VTT soovitustest, mis on kirja pandud dokumendis „Guidelines for Commercial Craft 2016.“ Samuti on projekti koostamisel arvesse võetud merenduse hea tava. Paat on projekteeritud vastama töölaevadele esitatud nõuetele ning projektijärgselt vastab paat kategooria C nõuetele. Paadi ujuvuse ja püstuvuse planeerimisel on arvestatud, et ühe vigastatud sektsiooniga jääb paat ujuma ning on nõuete kohaselt püstuv. Inglise keeles „One Compartment Damage Stability“ võimekusega.

Projektijärgselt on paadiga võimalik opereerida aastaringselt jäävabas vees.

Paat on varustatud opereerimiseks käiturseadmetega ja on sõltumatu. Paadi meeskonnaks on arvestatud kuni 4 inimest, kellel on kõigile ette nähtud istekoht roolimajas. Paati juhib peamiselt 1 inimene selleks ette nähtud juhtimiskonsoolilt.

Kogu dokumentatsioon ja joonised allalaadimiseks (777MB).


R. Linnas, M. Mäesalu

MEC Insenerilahendused OÜ 2022

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7