Teadus- ja arendustegevus

Valdkondlikud teadus- ja arendusasutused

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut - kalakasvatuse osakonnas tegeletakse kalakasvatuse alase teadus- ja õppetööga.

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus - tegeletakse Eesti siseveekogude fundamentaal- ja rakendusuuringutega, õpetatakse üliõpilasi ning juhendatakse kraadiõppureid.

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus - tegeletakse üldise keskkonnateadlikkuse tõstmise ja keskkonnahoidliku, säästva eluviisi kinnistamisega Eesti inimeste väärtushinnangutes.

TTÜ Eesti Mereakadeemia - tegeletakse merendusalase magistri- ja rakenduskõrgharidusõppega, merenduse rakendusuuringute ja arendustegevusega ning merendusalase täiendus- ja ümberõppega.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut - tegeletakse mereuuringutega, uurimisvaldkondade laia spektriga kaetakse teemad merevee füüsikast bioloogiani. Suure osa tegevusest moodustab Eesti jaoks tähtsate teadusprobleemide lahendamine. Ühtlasi on mereinstituut õppebaasiks merebioloogilise suunitlusega kraadiõppele.

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakond - arendatakse zooloogia valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevust ning tegeletakse valdkonna rakenduslike uuringutega.

 

Eesti kutsesüsteem elukestva õppe teenistuses ka kalanduse ja merenduse valdkonnas

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus - oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitab kutsesüsteem välja kutsealal erinevates rollides edukaks töötamiseks vajaliku kompetentsuse ja igale neist koostatakse vastav kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks, ning vastav välja-, täiendus- ja ümberõppe süsteem.

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Loe, kuidas saab kutsesüsteem toetada sinu tegevust.

Kalanduse ja merenduse valdkonnas kehtivad kutsestandardid leiad siit.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

1

2

3

4

5