Kalanduse teabekeskus, Maaeluministeerium: rahvusvaheline seminar magevee-vesiviljeluse teadustöö prioriteetidest 8. mail Tartus, tutvumine Eesti kalakasvandustega 9. mail

Aeg: 08.05.2019 algusega kell 9.30 (tervituskohv ja registreerumine 9–9.30)
Koht: Tartus Dorpati konverentsikeskuse Struve 2 saalis Turu 2 (TASKU)


Kalanduse teabekeskus koostöös Maaeluministeeriumi ja Euroopa vesiviljelusvaldkonda kureerivate ametkondadega korraldab 8. mail algusega kell 9.30 Tartus hotelli Dorpat konverentsikeskuses rahvusvahelise seminari magevee -vesiviljeluse teadustöö prioriteetidest.
9. mail toimub õppereis Eesti kalakasvandustesse.

Seminari eesmärk: magevee-vesiviljelusega seonduvate teadusuuringute perspektiivsete suundade määratlemine.

Sihtrühm: Euroopa riikide vesiviljelusvaldkonda kureerivate ametkondade, teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Osalemine on kutsetega.

Osalejatele on tagatud sünkroontõlge inglise-eesti-inglise keelesuunal.

Seminari esialgne ajakava on leitav SIIN.

Lisateave ja seminarile eelkirjapanek 29. aprilliks vesiviljelusspetsialist Risto Kalda
e-aadressil risto.kalda@ut.ee.

Seminaril osalemine on tasuta. Korraldust rahastatakse "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
2014-2020 rakenduskava" meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelejate koostöötoetus" vahenditest.


Viide antud sündmusele: https://kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=1309

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1

2

3