Kalanduspoliitika

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika teke ja areng

Algselt oli Euroopa Liidu kalanduspoliitika seotud põllumajanduspoliitikaga, kuid muutus aja jooksul sellest järjest enam sõltumatuks. Ühise kalanduspoliitika – selle 2002. aastal muudetud kujul – peamiseks eesmärgiks on säästev kalandustegevus ning kaluritele sissetuleku ja stabiilsete töökohtade tagamine.

Olulisimad ühise kalanduspoliitika meetmete rakendamise valdkonnad on järgmised:

  • eeskirjade sätestamine Euroopa kalanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ja merekeskkonna kahjustamise ennetamiseks (kalapüügieeskirjad);

  • riiklikele ametiasutustele võimaluste loomine kõnealuste eeskirjade jõustamiseks ning eeskirjade rikkujate karistamiseks (kalanduskontroll);

  • Euroopa kalalaevastiku suuruse jälgimine ja selle täiendava laienemise ennetamine (kalalaevastik);

  • sellistele algatustele rahaliste vahendite ja tehnilise abi eraldamine, mille kaudu oleks võimalik asjaomast tööstusharu jätkusuutlikumaks muuta (Euroopa Kalandusfond);

  • ELi liikmesriikide nimel osalemine läbirääkimistel rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide ja ELi mittekuuluvate riikidega (rahvusvaheline);

  • tootjate, töötlejate ja turustajate aitamine oma toodete eest õiglase hinna saamisel ning selle tagamine, et tarbijad saaksid usaldada nende mereandide kvaliteeti, mida nad söövad (turg);

  • ELi vesiviljelussektori dünaamilise arengu toetamine (kala, mereande ja vetikaid kasvatavad ettevõtted) (vesiviljelus);

  • teadusuuringute ja andmete kogumise rahastamine, et tagada asjaomasele poliitikale ja tehtavatele otsustele kindel alus (teadusuuringud ja andmete kogumine).
     

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitikaga tutvu põhjalikumalt  Euroopa Komisjoni kodulehel.


Huvitavat lisateavet:

 

Strateegilised dokumendid

(lisateave Maaeluministeeriumi kodulehelt)

 

Kalanduse kohalikud algatusrühmad Eestis

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

29

30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1

2