Andmete esitamine ja järelevalve

Andmete esitamist reguleerib määrus "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord".

Andmete saajaks on Veterinaar- ja Toiduamet või määruses nimetatud juhul Keskkonnainspektsioon.
Andmete esitaja on kalapüügiloa omanik, laeva kapten, kala esmakokkuostja või vastavalt määratud esindajad.
Andmed esitatakse elektrooniliselt või paberdokumendil. Paberdokumendil esitatakse andmed rannapüügipäeviku või kalalaeva kalapüügipäeviku lehel, üleandmisdeklaratsioonil, esmakokkuostukviitungil või selles määruses sätestatud muul dokumendil.  Püügipäevik võib olla rannapüügipäevik või kalalaeva kalapüügipäevik.

Püügipäeviku, lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni ja esmakokkuostukviitungi raamatu väljastamine toimub nõudmisel ja ainult isikutele, kellele on väljastatud samal aastal kalapüügiluba. Kõik raamatu lehed (vormid) on nummerdatud ja need tuleb täita järjest. Veterinaar- ja Toiduamet  säilitab talle esitatud vormide originaale kümne aasta jooksul nende saamisest arvates. Püügipäevik peab püügil kaasas olema.


Andmete esitamine kaluri kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta
(§ 15-21)

Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi kohta rannapüügipäevikulehel, välja arvatud Läänemerel kastmõrraga ja põhjanoodaga püügil, kus püügiandmed tuleb esitada kalalaeva kalapüügipäeviku lehel. Rannapüügipäeviku täidetud originaalleht edastatakse kaluri kalapüügiloa andjale iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks päevaks. Püügipäevikuleht esitatakse kalapüügiloa kehtivuse ajal ka juhul, kui aruandekuu jooksul püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sel juhul märgitakse püügipäevikulehele, et püügil ei käidud või et saaki ei saadud.

Eelandmed tuleb esitada Peipsi järvel põhjanoodapüügilt naasmisel 48 tunni jooksul ning enne Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuvalt kalapüügilt naasmist.


Andmete esitamine kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta
(§ 22-30)

Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta esitab loa omanik või tema esindaja andmed püügipäevikulehel. Püügipäeviku täidetud originaalleht antakse üle või saadetakse tähtkirjaga Maaeluministeeriumile kaks korda kuus. Kui lossimine või ümberlaadimine toimub 15 või enam päeva pärast püüki, edastatakse Maaeluministeeriumile eelandmed.

Kuna erinevatel veealadel püüdmisele on kehtestatud erinevad nõuded, siis on ka määruses iga piirkonna kohta (Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon, Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon ja Teravmäed) kehtestatud erinevad nõuded (§ 28-40).


Andmete esitamine lossimise ja ümberlaadimise kohta
(§ 31-34)

Andmed kala lossimise kohta esitab:

1) kalalaeva kalapüügiloa, mille alusel lossitud kala püüti ja lossiti, omanik või tema esindaja;

11) kastmõrraga ja põhjanoodaga püügi puhul kaluri kalapüügiloa, mille alusel kala püüti ja lossiti, omanik või tema esindaja;

2) kala lossinud laeva kapten, juhul, kui laevalt lossitakse merel ümberlaadimise käigus vastu võetud kala või tegu on teise riigi lipu all sõitva laevaga ja kala lossinud laeval ei ole kalalaeva kalapüügiluba.

(2) Andmed esitatakse kalapüügipäeviku lehel oleval lossimisdeklaratsioonil (edaspidi püügipäevikuleht) või EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas esitatud lossimisdeklaratsiooni eri vormil (edaspidi lossimisdeklaratsioon). EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas antud lossimisdeklaratsiooni eestikeelne vorm on esitatud lisas 6.

(3) Andmed esitatakse püügipäevikulehel, kui lossimine toimub Eesti laevakinnistusraamatus või väikelaevaregistris registreeritud laevalt Eesti sadamas.

(4) Andmed esitatakse püügipäevikulehel ja §-s 42 toodud juhul ka lossimisdeklaratsioonil, kui lossimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi sadamas.

(5) Iga laeva kohta tuleb täita vähemalt üks püügipäevikuleht või lossimisdeklaratsioon.

(6) Püügipäevikulehe või lossimisdeklaratsiooni originaallehe pöördele tuleb märkida ettevõtte või isiku nimi, äriregistrikood või isikukood, kellele lossitud kogused üle anti või müüdi ettevõtete või isikute ja kalaliikide ning koguste kaupa kilogrammides.

(1) Andmed kala ümberlaadimise kohta esitab kala ümber laadinud laeva kapten kalapüügipäeviku lehel oleval ümberlaadimisdeklaratsioonil (edaspidi püügipäevikuleht) või EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas esitatud ümberlaadimisdeklaratsiooni eri vormil (edaspidi ümberlaadimisdeklaratsioon). EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas antud ümberlaadimisdeklaratsiooni eestikeelne vorm on esitatud lisas 6.

(2) Andmed esitatakse püügipäevikulehel, kui ümberlaadimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal.

(3) Andmed esitatakse ümberlaadimisdeklaratsioonil, kui ümberlaadimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi jurisdiktsiooni alla jääval veealal ja selle riigi pädev asutus nõuab ümberlaadimise andmete esitamist.


Andmete esitamine kala üleandmise ja transpordi kohta
(§ 35-37)

Üleandmisdeklaratsioon täidetakse ja esitatakse Maaeluministeeriumile. Kui kala müüakse mujal kui lossimiskohas, esitatakse Maaeluministeeriumile kala transportimise andmed.


Andmete esitamine kala esmakokkuostu kohta
(§ 38-39)

Kala esmakokkuostu korral täidetakse kala esmakokkuostukviitung. Kala esmakokkuostja võib esmakokkuostukviitungile märgitavad andmed edastada Maaeluministeeriumile interneti teel internetiankeedi täitmise kaudu, faksiga või elektronposti teel. Niisugusel juhul antakse esmakokkuostukviitungi täidetud originaal Maaeluministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga kaks korda kuus.

 

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra lisadena on leitavad
Kirde-Atlandi püügiruudud (Lisa 1)
Läänemeri, ICESi alarajoonid (Lisa 2,)
Läänemeri, ICESi statistilised ruudud (Lisa 3),
Läänemeri, väikesed püügiruudud (Lisa 4),
Rannapüügipäevik (Lisa 5),
Euroopa Liidu kalalaeva kalapüügipäevik (Lisa 6),
Kala esmakokkuostukviitung (Lisa 7),
Kala üleandmisdeklaratsioon (Lisa 8),
Kala veodokument (Lisa 9),

ERS

Elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) hakati Eestis katsetama 2011. aastal.

ERS testkeskkonda pääsemiseks lae alla ERS testkliendi installpakett

ERS testkliendi kasutusjuhend

ERS kasutusjuhend kaptenitele

Kalanduse infosüsteemi kasutusjuhend kaptenitele

ERS kasutajatoe kontaktid:

tel 670 3325 , 679 6920
mob 5306 8926
e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

1

2

3

4

5