Euroopa Kalandusfondi toetused (Põllumajandusministeerium, 2011)

Põllumajandusministeeriumi tellimusel anti välja Euroopa Kalandusfondist rahastatavaid meetmeid tutvustav trükis „Euroopa Kalandusfondi toetused“.

Euroopa Kalandusfond (EKF) loodi Euroopa Komisjoni juurde jätkusuutliku kalanduse toetuseks ja arendamiseks. Aastatel 2007–2013 kaasrahastab Euroopa Liit kalandustoetusi 112,8 miljoni euroga. Koos Eesti riigi poolse kaasfinantseeringuga teeb see keskmiseks aastaseks toetussummaks ligikaudu 14,7 miljonit eurot.

EKFi vahendite kasutamiseks koostas Põllumajandusministeerium Eesti kalanduse strateegia 2007–2013 ning Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava, mis said valitsuse heakskiidu 1. märtsil 2007. Euroopa Komisjon kiitis Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava aastateks 2007–2013 heaks 18. detsembril 2007.

Programmiperioodi jooksul rakendatakse EKFi Eesti rakenduskava raames kokku 14 meedet, mis jagunevad viie telje vahel:
I telg – ühenduse kalalaevastiku kohandamine,
II telg – vesiviljelus, sisevete kalandus, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine ja turustamine,
III telg – ühist huvi pakkuvad meetmed,
IV telg – kalanduspiirkondade säästev areng,
V telg – tehniline abi. 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

29

30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1

2