Uurimused ja uuringud

Emajõe vanajõgede kalastik Alam-Pedja looduskaitsealal (Eesti Loodushoiu Keskus, 2010)

Uuringute läbiviijad: Meelis Tambets, Jaak Tambets, Einar Kärgenberg.
Uuringutele kaasaaitajad: Andres Põhjala, Meelis Sepp, Jüri Tambets ja Jüri Ketner.

Tartu 2010

 

Uuringute ülevaade käsitleb Eesti Loodushoiu Keskuse läbiviidud projekti “Saving life in meanders and oxbow lakes of Emajõgi River on Alam-Pedja NATURA 2000 area“ raames kogutud andmeid Emajõe vanajõgede kalastiku kohta 2010. aasta lõpu seisuga.

Projekti viiakse ellu Euroopa Liidu LIFE+ programmi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja projekti parnerite Looduskaitseühing Kotkas ja Keskkonnateabe Keskus finantsvahendite toel.

Projekti põhiliseks eesmärgiks on parandada kalade elutingimusi Emajõe süsteemis ja taastada vanajõgede ökosüsteemide toimimine.

Projekti käigus taasavatakse kalade rändeteed vanajõgede suudmetest setete eemaldamisega, puhastatakse vanajõgede äärsete luhtade koelmualasid pealetungivast võsast ja suurtaimestikust, mis suurendab oluliselt kalade taastootmseks vajalikku koelmute pinda.

Projekti edukuse hindamiseks kogutakse andmeid kalastiku kohta vanajõgedes.

Uuringu kokkuvõtte terviktekst on leitav SIIN.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6