Uurimused ja uuringud

Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelsetes lasteasutustes (Tervise Arengu Instituut, 2006)

Koostajad: Liilia Lõhmus, Liana Varava
Tallinn 2006

 

Selgitamaks, millised on koolieelsetes lasteasutustes laste tervisliku arengu toetamiseks rakendatavad tervisedenduslikud meetmed ja tegevused ning milline on psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna olukord asutustes, korraldas Tervise Arengu Instituut 2006. aasta alguses küsitluse. Küsitluse eesmärgiks oli eelkõige saada ülevaade olukorrast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga liitunud asutustes ning võrrelda seda võrgustikku mittekuuluvate asutustega. Küsitleti kõiki TELe ning võrdluse eesmärgil ka samaväärsel hulgal asutusi, kes antud võrgustikuga ei ole liitunud. Käesolevas raportis on kasutatud kokku 133 lasteaia (sh 69 TELi ja 64 võrgustikku mitte kuuluva lasteaia) andmeid. 

Uuringu tulemused on leitavad siin.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1

2

3