Uurimused ja uuringud

Majanduse ülevaated 2011: Toiduainetööstus 2011 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2012)

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinn 2012

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostab Eesti majanduse ülevaateid.

Väljaandest "Toiduainetööstus 2011" leiab ka kalatööstust puudutava teabe.

 

Kalatööstust puudutav kokkuvõte

Toiduainete ja jookide tootmine

Toiduainetööstus on ligi 1,5 miljardi eurose käibega tootmismahult Eesti üks suurimaid tööstusharusid, mis on põhitegevusalaks enam kui 400 ettevõttele. Hea konkurentsivõime välisturgudel on tõstnud ekspordi osakaalu ligi kolmandikuni müügimahtudest. Kokku leiab toiduainete ja jookide tootmises rakendust 13 400 inimest.

Suurim kalatöötleja on AS Paljassaare Kalatööstus, mis tegutseb Harjumaal.

Vaata Allharude müügi osatähtsus

Kalatööstuse müük suurenes 2011. aastal enam kui kümnendiku. Kasvu allikaks oli sarnaselt eelmise aastaga peamiselt eksport, kuna müük kodumaisele turule kahanes aastases võrdluses mõne protsendi võrra. Kuigi müügitulu mõnevõrra kasvas, suurenes ka hõivatute arv ning tööviljakus hõivatu kohta jäi aastatagusega võrreldes pea samale tasemele. Kalatööstuse eksport kasvas aastaga 14%. Seni peamisteks eksporditurgudeks olnud Venemaale ja Ukrainasse on müük veidi vähenenud ning suurimaks sihtriigiks on kerkinud Saksamaa, kuhu on oluliselt suurenenud külmutatud kala müük.

Vaata Eksport

Hõive toiduainete ja jookide tootmises 2011. aastal mõnevõrra kasvas. Kokku suurenes hõivatute arv aastaga sektoris paari protsendi võrra. Suurematest alamsektoritest kasvas hõive kõige kiiremini kalatööstuses (+5%).

Vaata Hõivatus

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7