Uurimused ja uuringud

Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, 2015)

Vastutav täitja: Tiina Paalme
Tallinn 2015

 

Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringu eesmärgid olid:
1. Hinnata Kassari lahe tööndusliku kinnitumata punavetikakoosluse hetkeseisu võttes aluseks koosluse ruumilise varieeruvuse ning kooslust, samuti selle kasvukeskkonda iseloomustavad bioloogilised ja füüsikalised parameetrid.
2. Anda soovitused püügimahtude reguleerimiseks (soovituslik püügiala ja kogused) uuringutele järgnevatel aastatel, s.o. 2016 ja 2017. aastal.
3. Teha ettepanekud agariku püügistrateegia edasiseks arendamiseks, tuginedes nii 2015. a. punavetikakoosluse ökoloogilise seisundi hinnangule kui varasemate aastate uuringute tulemusetele punavetikakoosluses domineerivate liikide ökofüsioloogiliste parameetrite alusel.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4