Uurimused ja uuringud

Kalade taastootmise alased uuringud (Eesti Maaülikool, 2017)

Vastutav täitja Riho Gross
Tartu 2017

 

2016. aasta aruanne "Kalade taastootmise alased uuringud" on osa 1995. aastal alanud pikaajalisest EMÜ VLI vesiviljeluse osakonna koostööst Keskkonnaministeeriumi ja RMK Põlula kalakasvatustalitusega (varem Põlula Kalakasvatuskeskus ja RMK Põlula kalakasvatusosakond), mille eesmärgiks on kalade taastootmise alaste uuringute teostamine vastavalt lepingus püstitatud lähteülesandele.

Töö eesmärgid:
1.1. Seirata RMK Põlula Kalakasvanduses (edaspidi PKK) peetavat Kunda lõhe sugukarja ja uut asenduskarja ning teha ettepanekuid geneetilise mitmekesisuse säilitamiseks või suurendamiseks.
1.2. Analüüsida loodusest PKK Kunda lõhekarja genofondi täiendamiseks püütud sugukalade geneetilist muutlikust ning võrrelda seda nii püütud isendite rühmas, kui Kunda sugukarja genofondiga ja anda vajadusel soovitused sugukarja geneetilise mitmekesisuse suurendamiseks.
1.3. Analüüsida Pärnu jõe lõhekarja taastamiseks kasutatavate sugukalade geneetilisi näitajaid.
1.4. Koguda täiendavalt Soome lahe tihedamapiilise siia ja Peipsi siia proove ning analüüsida Eestis esinevate siia populatsioonide geneetilist mitmekesisust.
1.5. Analüüsida RMK Põlula kalakasvanduses siia kasvatamistehnoloogia katsetamise raames Pärnu jõest püütud hõredapiilise siirdesiia sugukalade (ca 50 proovi) geneetilisi iseärasusi.
1.6. Analüüsida RMK Põlula kalakasvanduses harjuse kasvatamistehnoloogia katsetamise raames Kunda jõest püütavate harjuse sugukalade (ca 50 proovi) geneetilisi iseärasusi.
1.7. Anda hinnang Eesti loodusliku säga geneetilisele mitmekesisusele ja geneetilistele iseärasustele ja võrrelda Eestisse imporditud kasvanduste sägakarjade ja teiste maade populatsioonidega.
1.8. Uuendada kalade ja veeselgrootute asustamiste andmebaas.
1.9. Anda Keskkonnaministeeriumile konsultatsioone kalade taastootmisega seotud küsimustes.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6