Uurimused ja uuringud

Eesti vetika- ja karbikasvatuse uuringute, katsetuste ja praktiliste väljundite tänane olukord, perspektiivid ja väljakutsed (Kalanduse teabekeskus, 2018)

Tartu Ülikool, EMI kalanduse teabekeskus
Tallinn - Pärnu 2018
Uurimuse korraldajad: Jüri Sakkeus, SakiConsult OÜ; Risto Kalda

 

SakiConsult OÜ ja kalanduse teabekeskuse koostöös valmis uuring "Eesti vetika- ja karbikasvatuse uuringute, katsetuste ja praktiliste väljundite tänane olukord, perspektiivid ja väljakutsed"

Eestis on pikaajaline kogemus väärtusliku punavetika Furcellaria lumbricalis ehk agariku väärindamisel ja viimastel aastatel on oluliselt intensiivistunud vetikate ja karpide viljelemise ja kasutuse uuringud, kuid puudub terviklik ülevaade sellel perspektiivikal tegevusalal toimuvast. Vajaka on ka ühtsest arusaamast Eesti võimalikest konkurentsieelistest vetika- ja karbikasvatuse rahvusvahelises kontekstis.
Käesoleva töö eesmärgiks oli luua koondpilt vetika- ja karbikasvatuse tänasest olukorrast, initsiatiividest ja väljakutsetest tuginedes intervjuudele ja avalikest allikatest saadavatele andmetele.
Peamise meetodina on töös rakendatud väärtusahela analüüsi, mis võimaldab sisend-väljund põhimõttel kaardistada toimuvat alates teadus- ja arendustööst kuni toodete ja turgudeni välja koos iga etapi peamiste väljakutsete määratlemisega.
Töö käigus viidi läbi intervjuud 20 vetika- ja karbikasvatuse valdkonnaga seotud teadlase, ettevõtja ja avaliku sektori võtmeisikuga, kes üheskoos valdavad pea kogu vetika- ja karbikasvatuse ning toodete väärindamisega seotud infot.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4