Uurimused ja uuringud

Võrgusilma regulatsiooni mõju Pärnu lahe talvisele kohapüügile (Tartu Ülikool, 2019)

 
Pärnu lahe kohavaru ja -saagi suurendamiseks on tõstetud alammõõtu. Kohapüügil nakkevõrguga on lubatud alamõõdulise kala kaaspüük kaaluliselt kuni 8%. Seetõttu oli hädavajalik viia võrgusilmasuurus kohapüügil selle liigi jaoks olulistes rannikumere piirkondades kooskõlla uue alammõõduga. Sobiva silmasuuruse leidmiseks viidi käesoleva lepingu raames läbi talvised jääalused koha katsepüügid.
 
Uuringu tulemusi on võimalik kasutada püügiregulatiivsete otsuste tegemisel ja need annavad ülevaate seni kehtinud 96 mm silmasuurusega nakkevõrkude ning 100 mm ja 110 mm silmsuurusega võrkude saagis olnud koha pikkuselisest ning kaalulisest struktuurist ning silmasuurusest sõltuvast koha suremusest ja saagikusest Pärnu lahe jääalusel nakkevõrgupüügil.

Tartu Ülikool, Eesti mereinstituut
Pärnu 2019
 
Töö täitjad:
Heli Špilev – ihtüoloog, MSc (laborianalüüsid, andmetöötlus ja aruandlus)
Viktor Kajalainen - laborant, MSc (välitööd, laborianalüüsid)

Täname Lauri Saksa statistikaalaste nõuannete eest.
Täname igakülgse abi eest kutselisi kalureid Raio Piiroja ja Tarmo Luksi ning ka anonüümset kutselist kalurit, kes teostas paralleelselt sarnaseid püüke oma vahenditega ja andis andmed Eesti Mereinstituudi käsutusse.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4