Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

Ametlikud Teadaanded
15.11.2021

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 15.06.2020 määruse nr 40 „Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse" § 8 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 15. detsember kuni 22. detsember 2021 a.

Toetuse eesmärk on suurendada vesiviljelusettevõtete elujõulisust ja konkurentsivõimet. Toetust on võimalik taotleda vesiviljeluses tootmisega seotud investeeringuteks ning arendusteks, mis suurendavad toodangu müügimahtu ja on suunatud kasvatatavate liikide mitmekesistamisele.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/119062020028
 
Teadaande number 1846128

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

29

30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1

2