Uuringud kala ja kalatoodete tarbimisest Eestis

Rahvusvahelised uuringud kala tarbimisest ja kala kasulikkusest (2014-2016)

 

2014

  • Kala ja kalatoodete turg Eestis
    Perioodil oktoobrist 2013 veebruarini 2014 Eesti Konjunktuuriinstituudi korraldatud uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, millised on elanike kala ja kalatoodete tarbimisharjumused ning kas ja kuidas on kala ja kalatoodete tarbimine muutunud võrreldes varasema, 2011. aastal valminud uuringuga.

2012

  • Uuring kala ja kalatoodete tarbimise suurendamise võimalustest Eestis 
    Uuring on valminud Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 3.4 "Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad" raames Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu tellimusel.
    Uuringu eesmärk oli kaardistada Eesti elanike hoiakud kala- ja kalatoodete suhtes, kala tarbimis- ja ostuharjumused ning suhtumine võimalikesse kalandustoodete tarbimist suurendavatesse meetmetesse.

2011

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

25

26

27

28

29

30

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5