Uurimused ja uuringud

Kalandustoodete tarbimine ning võimalik tarbimise suurendamine Eestis (AS Emor, 2011)

Uuringu teostaja: AS Emor
Uuringu tellija: MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit
Tallinn 2011

 

Uuringu "Kalandustoodete tarbimine ning võimalik tarbimise suurendamine Eestis" eesmärk oli kaardistada Eesti elanike hoiakud kala ja kalatoodete suhtes, kala tarbimis- ja ostuharjumused ning suhtumine võimalikesse kalandustoodete tarbimist suurendavatesse meetmetesse.

Uuringus käsitleti järgmisi teemasid:
- tarbijate hinnangud kala tervislikkusele võrdluses erinevate lihaliikidega,
- tarbijate hinnangud kauplustes müüdava Eesti kala, importkala ning otse kaluri poolt pakutava kohaliku kala hinnatasemele, kvaliteedile ning kättesaadavusele võrdluses poes müüdava Eesti lihaga,
- värske kala ning mitmesuguste kalatoodete tarbimissagedus, kalatoitude tarbimine väljaspool kodu,
- hinnangud enda ja laste kalatarbimisele,
- värske kala ja kalatoodete ostukohad, ostukanalite eelistus,
- värske kala ja kalatoodete päritolumaa olulisus,
- milliseid kalaliike tajutakse väärtkalana,
- hoiakud kala toiduks valmistamise, kala pakkumise, kalapüügi suhtes.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4