Uurimused ja uuringud

Kalandustoodete tarbimine ning võimalik tarbimise suurendamine Eestis (AS Emor, 2011)

Uuringu teostaja: AS Emor
Uuringu tellija: MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit
Tallinn 2011

 

Uuringu "Kalandustoodete tarbimine ning võimalik tarbimise suurendamine Eestis" eesmärk oli kaardistada Eesti elanike hoiakud kala ja kalatoodete suhtes, kala tarbimis- ja ostuharjumused ning suhtumine võimalikesse kalandustoodete tarbimist suurendavatesse meetmetesse.

Uuringus käsitleti järgmisi teemasid:
- tarbijate hinnangud kala tervislikkusele võrdluses erinevate lihaliikidega,
- tarbijate hinnangud kauplustes müüdava Eesti kala, importkala ning otse kaluri poolt pakutava kohaliku kala hinnatasemele, kvaliteedile ning kättesaadavusele võrdluses poes müüdava Eesti lihaga,
- värske kala ning mitmesuguste kalatoodete tarbimissagedus, kalatoitude tarbimine väljaspool kodu,
- hinnangud enda ja laste kalatarbimisele,
- värske kala ja kalatoodete ostukohad, ostukanalite eelistus,
- värske kala ja kalatoodete päritolumaa olulisus,
- milliseid kalaliike tajutakse väärtkalana,
- hoiakud kala toiduks valmistamise, kala pakkumise, kalapüügi suhtes.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7