Uurimused ja uuringud

Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2013)

Töö teostajad: Toomas Saat, Väino Vaino, Tõnu Klein, Teet Krause, Vello Peedimaa, Elor Sepp, Elis Taur, Eero Perm ja Andrus Zaitsev
Tallinn 2013

 

Aruande "Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves" põhisisuks on ülevaade kalavarude seisust Peipsi ja Lämmijärves 2012. aastal. Analüüsitakse varu praegust olukorda, selle kujunemise põhjusi ja lähituleviku väljavaateid. Lähtudes kalavaru seisundist on välja töötatud soovitused 2013. aasta püügikvootide ja püügireziimi osas. Samuti analüüsitakse aruandes 2012. aasta kalasaake, neid mõjutanud tingimusi ja edasisi püügivõimalusi.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4